ՎԵՐԱԴԱՐՁՄԱՆ ԿԱՄ ՓՈԽԱՆԱԿՄԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Բնական ծաղիկները, ծաղկեփնջերը և բնական բույսերից ու նյութերից կազմված այլ կոմպոզիցիաները հետվերադարձի կամ փոխանակման ենթակա չեն:

Գումարի հետվերադարձ կատարվում է միայն եթե Վաճառողը չի առաքել պատվերը Գնորդի կողմից նշված օրը։